Förklaring om personuppgiftsskydd

Tack för ditt intresse för vårt företag och för att du besöker vår webbplats www.vikoperdinbil.se (hädanefter ”Webbplatsen”).

hädanefter ”VKDB” eller ”vi”) tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar.

I den omfattning vi behandlar personuppgifter på något annat sätt (t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en berörd person [sådan person kallas hädanefter ”den Registrerade”), görs detta uteslutande i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (hädanefter ”GDPR”) och landsspecifika bestämmelser om personuppgiftsskydd till VKDB.

Eventuell behandling av personuppgifter för vilka det inte finns någon lagstadgad rättslig grund sker endast (om överhuvudtaget) med ditt samtycke.

Denna förklaring om personuppgiftsskydd ger dig information om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som behandlas av VKDB samt om dina rättigheter.

1. Den personuppgiftsansvarige med ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i den mening som avses i GDPR och andra bestämmelser i dataskyddslagstiftningen är:

VKDB Sverige AB
Gustavslundsvägen 22
16751 Bromma

Phone : 08 - 12 44 30 00
E-Mail: kundservice@vkdb.se.

2. Dataskyddsombud

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt om du har några frågor och/eller förslag angående dataskydd.

Du når vårt dataskyddsombud på:

VKDB Sverige AB
Gustavslundsvägen 22
167 51 Bromma
Sweden

E-post: kundservice@vkdb.se
Telefon: 08 -12 44 30 00

3. Personuppgiftsansvariga som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när de sluter ett försäljningsavtal för en begagnad bil och respektive dataskyddsombud

När du sluter ett försäljningsavtal i en av våra butiker kommer din avtalspartner att vara der AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam, Nederländerna (hädanefter ”AUTO1 European Cars”)

Ansvarig för databehandling vid ingående av ett försäljningsavtal är AUTO1 European Cars (se klausul 6).

I klausul 6 informerar AUTO1 European Cars dig om behandlingen av dina personuppgifter. För behandling av dina personuppgifter av AUTO1 European gäller klausulerna 8, 21 och 22 i denna sekretesspolicy. Behandlingen av dina personuppgifter av AUTO1 European Cars utförs uteslutande i enlighet med GDPR och de landspecifika bestämmelserna om dataskydd.

Dataskyddsombudet för AUTO1 European Cars kan kontaktas på:

AUTO1 European Cars B.V.
Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
Nederländerna

E-Mail: datenschutz@auto1.com
Tel.: + 49 (0)30 20163290

4. Behandling av användningsdata

Varje gång Webbplatsen öppnas av en användare samlar Webbplatsen en rad olika allmänna data och information.

Dessa allmänna data och denna information lagras i serverns loggfiler.

Detta gäller följande data:

 • webbläsartyper och versioner som används,
 • operativsystemet som används av det anslutande systemet,
 • den webbsida från vilken ett anslutande system kom till på denna Webbplats (kallas för en referenssida),
 • de underordnade webbplatser som nås på denna Webbplats via ett anslutande system,
 • datum och tid för en åtkomst till Webbplatsen,
 • IP-adressen,
 • internetleverantören för det anslutande systemet
  och
 • andra liknande data och information som syftar till att avvärja fara vid angrepp riktade mot våra IT-system.

Vid behandling av dessa användningsdata drar VKDB aldrig några slutsatser om den Registrerade.

VKDB behöver dessa data i syfte att:

 • visa korrekt innehåll på denna Webbplats,
 • optimera innehållet i och annonseringen för denna Webbplats,
 • säkerställa den permanenta funktionaliteten för våra IT-system och den teknik som ligger till grund för denna Webbplats
  men även
 • för att tillhandahålla nödvändig information till brottsbekämpande myndigheter så att de kan driva straffrättsliga förfaranden i händelse av ett cyberangrepp.

Rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR.

Dessa data i anonymiserad form analyseras i första hand av VKDB för statistiska syften och i andra hand för att öka dataskyddet och datasäkerheten.

Alla anonymiserade data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av den Registrerade.

5. Behandling av data som du har lämnat till oss

Om ditt fordon värderas via vår Webbplats samlar vi in de uppgifter som du har angett i onlinevärderingsformuläret och skickat till oss.

Om du bokar ett möte på plats via Webbplatsen måste du registrera dig med ditt för- och efternamn och ditt telefonnummer.

Om inget annat uttryckligen föreskrivs i denna förklaring om personuppgiftsskydd behandlar VKDB de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med denna klausul 4 endast för att tillhandahålla de tjänster som du har anvisat oss om att tillhandahålla, d.v.s. för att:

 • skapa ett användarkonto,
 • värdera ditt fordon samt,
 • verkställa och/eller behandla inköpsavtalet.

Om du inte lämnar uppgifterna till oss enligt denna klausul 4 kan vi inte göra det möjligt för dig att använda de respektive tjänsterna.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 b i GDPR.

6. Behandling av data vid slutande av ett försäljningsavtal för ett begagnat fordon

AUTO1 EUROPEAN CARS behandlar de personuppgifter som vi fått från dig i samband med det försäljningsavtal som slutits i en av våra butiker (t.ex. namn, adress, bankkontoinformation) för att sluta ett försäljningsavtal mellan dig och AUTO1 European Cars.

AUTO1 European Cars behandlar dessa uppgifter för att kunna verkställa försäljningsavtalet som ingåtts mellan AUTO1 European Cars och dig.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 b i GDPR.

7. Överföring av data till dotterbolag

VKDB är ett dotterbolag till AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin, Tyskland (hädanefter ”AUTO1 Group”).

Uppgifter som har samlats in via Webbplatsen och i samband med att du ingått ett inköpsavtal avseende ett begagnat fordon lagras och behandlas vidare av VKDB via tekniska tjänster som förses av AUTO1 Group. AUTO1 Group är skyldig att bibehålla konfidentialitet i detta avseende och behandlar endast uppgifterna enligt VKDBs instruktioner. Respektive rättslig grund beskrivs i artikel 28 i GDPR.

8. Överföring av personuppgifter till externa tjänsteleverantörer

VKDB mottar hjälp från externa tjänsteleverantörer för viss teknisk dataanalys, behandling eller lagringsprocesser (t.ex. för att erhålla aggregerad och icke-personlig statistik från databaser eller för lagring av säkerhetskopior). Dessa tjänsteleverantörer är noggrant utvalda och uppfyller höga krav på dataskydd och datasäkerhet. De är skyldiga att upprätthålla strikt konfidentialitet och endast behandla personuppgifter när det sker på uppdrag av VKDB och enligt VKDB:s instruktioner. Den rättsliga grunden för sådana tjänsteleverantörers medverkan beskrivs i artikel 28 i GDPR.

VKDB samarbetar med företag och andra enheter som tillhandahåller specialiserad expertis avseende särskilda områden (t.ex. skattekonsulter, juridiska rådgivare, redovisningsföretag och logistikföretag). Dessa enheter är antingen juridiskt eller avtalsenligt förpliktade att upprätthålla konfidentialitet. Den rättsliga grunden är, beroende på respektive samarbete, artikel 6.1 b, eller f, i GDPR om en överföring av personuppgifter till dessa enheter är nödvändig.

9. Prenumeration på nyhetsbrev

Om du prenumererar på nyhetsbrevet använder vi din e-postadress för att skicka respektive nyhetsbrev där vi regelbundet informerar dig om intressanta ämnen.

Vi säkerställer att du prenumererar på relevant nyhetsbrevet – för att förhindra obehöriga prenumerationer på uppdrag av tredje part – genom att skicka dig en e-postbekräftelse när du börjar prenumerera på nyhetsbrevet enligt processen för dubbel anmälan där vi ber dig att bekräfta att du har tecknat en prenumeration.

Vi lagrar också din IP-adress samt datum och tid för prenumerationen på nyhetsbrevet och bekräftelsen för att kunna spåra och framställa bevis för prenumerationen vid ett senare tillfälle.

Vi lagrar även din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrevet, såvida inte och tills du avslutar prenumerationen eller vi slutar skicka dig nyhetsbrevet.

För ändamålet med statistiska analyser av våra nyhetsbrevskampanjer innehåller nyhetsbrevet vad som kallas spårningspixlar.

Detta är en miniatyrbild som är inbäddad i e-postmeddelandet och som är formaterad i HTML, vilket gör det möjligt för oss att upptäcka om och när du har öppnat ett e-postmeddelande och vilka länkar i e-postmeddelandet som du klickat på.

Som en del av denna process överförs din IP-adress till våra servrar.

Vi lagrar dock inte denna IP-adress och lagrar inte heller några andra personuppgifter.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande med framtida verkan för alla typer av nyhetsbrev utan att det medför några andra kostnader än standardkostnaderna för överföring (t.ex. kostnader för din internetleverantör).

I sådana fall kommer vi tyvärr inte kunna skicka nyhetsbrevet längre.

Om vi mottar en återkallelse av ditt medgivande kommer vi att bifoga dina kontaktuppgifter till en blockeringslista som vi använder för att se till att vi inte skickar någon oönskad reklam till dig.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR.

10. Kakor

Webbplatsen använder kakor.

Kakor är textfiler som placeras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Kakor lagras på hårddisken på användarens dator och de orsakar ingen skada.

Webbplatsens kakor innehåller personuppgifter om användaren.

Kakor gör så att användaren av Webbplatsen till exempel inte behöver ange data en andra gång men förenklar även överföringen av specifikt innehåll och hjälper VKDB att identifiera särskilt populära områden på Webbplatsen.

Det gör det bland annat möjligt för VKDB att justera innehållet på Webbplatsen efter användarnas specifika behov.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR.

Användaren kan när som helst förhindra att denna Webbplats placerar kakor genom att justera inställningarna för webbläsaren som används och därigenom permanent invända mot att kakor placeras.

Dessutom kan eventuella kakor som redan har placerats när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

Detta är möjligt på alla vanliga webbläsare.

Om användaren inaktiverar placeringen av kakor i den webbläsare som används kan det leda till att vissa av Webbplatsens funktioner inte går att använda fullt ut.

11. Google Analytics

Den här Webbplatsen använder Google Analytics.

Google Analytics är en webbanalystjänst.

Webbanalys är insamling, sammanställning och analys av data gällande besökares beteende på olika webbsidor.

En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om från vilken webbsida den Registrerade besöker en annan webbsida (kallas för en referenssida), vilka underwebbsidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en underwebbsida visades.

Webbanalyser används främst för att optimera webbsidor och för att utföra en kostnadsnyttoanalys av internetannonsering.

Det operativa företaget för Google Analytics-komponenten Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google LLC har certifierats inom ramen för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (Privacy-Shield framework) och erbjuder därigenom en garanti för att man uppfyller europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

För webbanalys via Google Analytics använder VKDB ”_gat._anonymizeIp”.

Google använder detta suffix för att trunkera och anonymisera den Registrerades IP-adress för internetanslutningen om vår Webbplats besöks från en EU-medlemsstat eller från en annan EES-avtalsslutande stat.

Syftet med Google Analytics-komponenten är analys av flödet av besökare på Webbplatsen.

Google använder dessa data och den information som samlats in bland annat för att analysera användningen av Webbplatsen i syfte att sammanställa onlinerapporter åt oss som visar aktiviteterna på Webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster förknippade med användningen av Webbplatsen.

Google Analytics använder kakor, d.v.s. textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använt webbplatsen.

Varje gång en person besöker någon av de enskilda sidorna på den här Webbplatsen – som drivs av den personuppgiftsansvarige med ansvar för behandlingen och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats – uppmanas webbläsaren på den Registrerades IT-system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google i syfte att analysera dessa data online.

I samband med denna tekniska process får Google information om personuppgifter – t.ex. den Registrerades IP-adress – som bland annat gör det möjligt för Google att spåra besökarnas härkomstplats samt klick och därigenom möjliggöra fakturering av uppdrag.

Personuppgifterna – t.ex. tidpunkten för besöket, platsen från vilken Webbplatsen besöktes och hur många gånger den Registrerade besökte Webbplatsen – lagras med hjälp av kakan.

Varje gång Webbplatsen besöks överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den Registrerade, till Google i USA.

Dessa personuppgifter lagras av Google i USA.

Google överför potentiellt dessa personuppgifter, som samlades in via den tekniska processen, till tredje part.

Såsom redan påpekats ovan kan den Registrerade när som helst förhindra att vår Webbplats placerar kakor genom att justera inställningarna för webbläsaren som används och därigenom permanent invända mot att kakor placeras.

En sådan justering av inställningarna för webbläsaren som används hindrar även Google från att placera en kaka i den Registrerades IT-system.

Dessutom kan en kaka som redan har placerats av Google Analytics när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

Den Registrerade har även möjlighet att invända mot insamlingen av data som framställts av Google Analytics och som är kopplad till användningen av denna Webbplats. Den Registrerade har även möjlighet att invända mot Googles behandling av sådana data och att förhindra sådan insamling och behandling.

Om den Registrerade vill göra detta måste hon/han ladda ner ett webbläsartillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en och installera det.

Detta webbläsartillägg talar om för Google Analytics via JavaScript att inga data och ingen information om besök av webbsidor får överföras till Google Analytics.

Google uppfattar installationen av webbläsartillägget som en invändning.

Om den Registrerades IT-system raderas, formateras eller installeras om vid ett senare datum, måste den Registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics.

Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den Registrerade, eller av någon annan person inom den Registrerades kontrollområde, är det möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

Du hittar mer information och gällande bestämmelser om Googles dataskydd på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl och https://www.google.com/analytics/terms/se.html

Google Analytics förklaras mer ingående på https://marketingplatform.google.com/intl/se_ALL/about/analytics/

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR.

12. Google Tag Manager

Den här Webbplatsen använder Google Tag Manager.

Den här tjänsten möjliggör hantering av webbplatskoder via ett gränssnitt.

Taggar är små kodelement som bland annat används för att mäta trafik och besökarnas beteende.

Google Tag Manager implementerar enbart taggar.

Inga kakor används och därmed samlas inga personuppgifter in som en del av processen.

Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur potentiellt samlar in data.

Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data.

Om en inaktivering utfördes på nivån för domänen eller kakan ligger den kvar för alla spårningstaggar, förutsatt att de implementeras med Google Tag Manager.

13. Google AdWords

Webbplatsen använder Google Conversion Tracking.

Det innebär att Google AdWords placerar en kaka på din dator om du har kommit till vår webbplats via en Google-annons.

Som en del av sina försäljningsaktiviteter uppmärksammar VKDB. potentiella kunder på de erbjudandena på Webbplatsen genom att använda Google AdWords, det vill säga annonser, till exempel i samband med Googles sökresultat.

I det här sammanhanget finns det några specifika punkter att notera i förhållande till den kaka som Google placerar på din dator om du har besökt Webbplatsen via en Google-annons: den här kakan blir ogiltig efter 30 dagar och tjänar då inte längre ändamålet med personlig identifiering.

Om användaren besöker vissa sidor på webbplatsen som tillhör AdWords-kunden och kakan ännu inte har löpt ut, kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan.

Varje AdWords-kund får en annan kaka.

Det är därför inte möjligt att spåra kakor via AdWords-kundernas webbplatser.

Den information som vi fått med hjälp av konverteringskakan har till syfte att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som valde konverteringsspårning.

AdWords-kunder får se det totala antalet användare som klickade på deras annons och som omdirigerades till en sida som var försedd med en tagg för konverteringsspårning.

De får emellertid inte någon information som kan användas för att identifiera användare personligen.

Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också neka till placeringen av en kaka som är nödvändig för det ändamålet – till exempel genom att justera webbläsarinställningarna för att generellt inaktivera automatisk placering av kakor.

Du kan också inaktivera kakor för konverteringsspårning genom att justera webbläsarinställningarna för att blockera kakor från domänen https://googleadservices.com

Se Googles sekretesspolicy för konverteringsspårning på https://policies.google.com/privacy?gl=pt&hl=sv.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR/artikel 6.1 f i GDPR.

14. Sociala insticksprogram

Den här Webbplatsen använder vad som kallas för sociala insticksprogram (hädanefter ”insticksmoduler”) av olika sociala nätverk.

Med hjälp av dessa insticksprogram kan du till exempel dela innehåll eller rekommendera produkter.

Om du öppnar en sida på vår Webbplats etablerar din webbläsare en direkt anslutning till servrarna i respektive sociala nätverk.

Innehållet i insticksprogrammet skickas direkt till din webbläsare av det sociala nätverket och integreras av webbläsaren på Webbplatsen.

Genom att integrera insticksmodulerna får det sociala nätverket information om att du har haft åtkomst till respektive sida på vår Webbplats.

Om du är inloggad på det sociala nätverket kan det hänföra besöket till ditt konto.

Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller skriva en kommentar, skickas motsvarande information från din webbläsare direkt till det sociala nätverket och lagras där.

Se sekretesspolicyerna för respektive nätverk eller webbplatser för information om syftet med och omfattningen av insamling av data och dess vidare behandling och användning av sociala nätverk samt för dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende för att skydda din integritet.

Du hittar länkarna nedan.

Även om du inte är inloggad i sociala nätverk kan webbplatser med aktiva sociala insticksprogram skicka data till nätverket.

En aktiv insticksmodul placerar en kaka med en identifierare varje gång en webbplats öppnas.

Eftersom din webbläsare skickar denna oombedda kaka varje gång du ansluter till en nätverksserver kan nätverket i princip skapa en profil över vilka webbplatser den användare som är associerad med identifieraren har haft åtkomst till.

Och det skulle då också vara fullt möjligt för denna identifierare att senare matchas tillbaka till en person – till exempel när man loggar in i det sociala nätverket vid en senare tidpunkt.

Vi använder följande insticksprogram på Webbplatsen:

15. Facebook Pixel

Vi använder Facebook ”konverteringspixlar” och/eller ”åtgärdspixlar av besökare”.

Detta involverar vad som kallas spårningspixlar som integreras på våra webbsidor.

När du besöker våra webbsidor etableras en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via spårningspixeln.

Bland annat får Facebook ett meddelande från din webbläsare att vår Webbplats nås från din terminal.

Om du är en Facebook-användare gör det här det möjligt för Facebook att matcha besöket på våra webbsidor till ditt användarkonto.

Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbsidorna inte får någon information om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Facebook.

Allt vi kan göra är att välja ut de segment av Facebook-användare (som t.ex. Ålder och intressen) för vilka vår annonsering ska visas.

Dessutom kan Facebook, genom åtkomst till pixeln från din webbläsare, se huruvida en Facebook-annons har varit framgångsrik eller inte, det vill säga om den t.ex. har lett till ett köp på nätet.

Det gör att vi kan logga hur effektiva Facebook-annonser är för statistiska ändamål och marknadsundersökningssyften.

Se Facebooks sekretesspolicy för information om syftet med och omfattningen av datainsamling och dess vidare behandling och användning av Facebook. För att se dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, läs https://sv-se.facebook.com/about/privacy/.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR.

16. Twitter

Funktioner som tillhandahålls av Twitter integreras i våra webbsidor.

Genom att använda Twitter och funktionen ”retweeta” är de webbplatser som besöks av dig kopplade till ditt Twitter-konto och visas för andra användare.

Detta innebär också att data överförs till Twitter.

Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbsidorna inte får någon information om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Twitter.

Se Twitters sekretesspolicy för mer information på https://twitter.com/en/privacy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/login?lang=en-gb.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR.

17. eKomi

Denna Webbplats använder eKomi Ltd, Markgrafenstrs recensions- och betygstjänster. 11, 10969 Berlin, Tyskland (hädanefter ”eKomi”).

eKomi behandlar personliga och anonymiserade uppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Du hittar mer information på eKomis webbsida: https://www.ekomi.co.uk/uk/.

Denna information vidarebefordras till eKomi för att behandla, analysera och presentera recensionerna och betygen.

Personuppgifter och personliga data vidarebefordras inte till tredje part.

De kommer endast att användas för interna ändamål.

18. CrazyEgg.com

Denna Webbplats använder spårningsverktyget CrazyEgg.com för att registrera slumpmässigt utvalda enskilda besök (endast med en anonym IP-adress).

Med hjälp av kakor kan det här spårningsverktyget analysera hur du använder Webbplatsen (t.ex. vilket innehåll du klickar på).

För detta ändamål visas en användarprofil.

Verktyget skapar användarprofiler med hjälp av pseudonymer.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR/artikel 6.1 f i GDPR.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av data som genereras av CrazyEgg.com genom att följa anvisningarna på https://www.crazyegg.com/opt-out.

Du hittar mer information om dataskydd hos CrazyEgg.com på https://www.crazyegg.com/privacy.

19. Facebook SDK

Vi integrerar vad som kallas för Facebook SDK i vår app för mobila operativsystem.

Med den här programvaran kan vi spåra frågan via den reklamkampanj på Facebook som sociala nätverksanvändare uppmanades att ladda ner vår app från.

För detta ändamål skickar vi app-ID, lappversionen och information om att appen startades till Facebook.

Inga ytterligare uppgifter skickas till Facebook.

20. Amazon CloudFront

Denna webbplats använder Amazon CloudFront, vilket är ett CDN (innehållsleveransnät) i Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (hädanefter ”Amazon”).

En CDN förkortar webbplatsens inläsningstid.

Amazon driver flera servrar i Europa (inklusive i Frankfurt am Main, Tyskland och Milano, Italien) för att kunna skicka våra data till dig så fort som möjligt.

Ur teknisk synpunkt kan det dock inte uteslutas att din webbläsare får åtkomst till en server utanför EU (t.ex. för att du får åtkomst till den här webbplatsen utanför EU eller av någon annan anledning).

I sådant fall skickas data från din webbläsare direkt till respektive land och/eller region (Nord- och Sydamerika, Asien, Australien).

Amazon har certifierats inom ramen för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (Privacy-Shield framework) och erbjuder därigenom en garanti för att man uppfyller europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Du hittar mer information om Amazon CloudFront på https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc1=h_ls.

Du hittar Amazons sekretesspolicy på https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls.

21. Radering och blockering av personuppgifter

VKDB behandlar och lagrar endast andra personuppgifter under en sådan tidsperiod som krävs för att uppnå syftet med lagringen.

När lagringens syfte har upphört, raderas eller anonymiseras personuppgifterna rutinmässigt och i enlighet med lagbestämmelserna. Användningsdata raderas vanligen efter 30 dagar.

22. Den Registrerades rättigheter

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges i denna paragraf kan du när som helst skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i klausul 1 eller 2 (t.ex. via e-post eller brev).

a) Rätt till information

Du har rätt att begära en bekräftelse huruvida personuppgifter om dig behandlas.

b) Rätt till åtkomst

Du har rätt att få information om framför allt följande:

 • de personuppgifter om dig som lagras,
 • syftet med behandlingen,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att föras vidare,
 • den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period,
 • rätten att inkomma med ett klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande,
 • om personuppgifter har överförts till tredjeland eller till en internationell organisation.

c) Rätt till rättelse

Du har rätt att kräva

 • rättelse av felaktiga personuppgifter om dig
  och
 • komplettering av ofullständiga personuppgifter som gäller dig.

d) Rätt till radering

Du har rätt till att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål, särskilt om

 • de ändamål för vilka personuppgifter har samlats in eller på annat sätt behandlats inte längre gäller,
 • du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundade sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
 • du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre
  och/eller
 • personuppgifterna har behandlats på ett rättsstridigt sätt.

e) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen om

 • du bestrider noggrannheten i personuppgifterna, det vill säga under en period som gör det möjligt för VKDB att verifiera riktigheten i personuppgifterna,
 • behandlingen är olaglig och du i stället för radering av personuppgifter kräver en begränsning av personuppgifternas användning,
 • personuppgifterna inte längre behövs för syftet med behandlingen, du behöver personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav,
 • du har invänt mot behandlingen och det ännu inte har förtydligats om din invändning kommer att leda till att databehandlingen stoppas.

f) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot personuppgifterna om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Dessutom har du rätt att få personuppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig i den utsträckning detta är tekniskt genomförbart och så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

g) Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som gäller dig av skäl som rör din särskilda situation om behandlingen av uppgifterna grundar sig på följande:

 • behandlingen är nödvändig för VKDB s eller tredje parts legitima intressen.

Vid fall av invändning upphör VKDB med behandlingen av personuppgifterna om det inte finns tvingande och berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är för dig att etablera, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk.

vid fall av en invändning kan du när som helst skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i klausul 1 eller 2 (t.ex. via e-post, fax, brev).


Enligt den lydelse som fanns tillgänglig den: Mars 2019