E-mobilitet i Europa – en marknadsanalys

Bilindustrin upplever för närvarande ett uppsving. Förutom den ständiga sökningen efter ny teknik, kommer tanken om miljöskydd alltmer i fokus. Som ett resultat av detta överväger fler och fler bilägare att byta från konventionella förbränningsmotorer till hybrid- och elfordon.

23.05.2018

e-mobilitet i europa
Gratis bilvärdering i endast 2 steg
Registreringsnummer
Fyll i ditt registreringsnummer

Jag har glömt mitt registreringsnummer

Men vilken typ är det som föredras av köpare? I denna artikel belyser, wirkaufendeinauto.de¹, Europas största nätverk för bilhandel, registreringar och marknadsandelar för nya el- och hybridbilar såväl som för begagnade bilar. Studien är baserad på EU²-statistik och en miljon bilar som wirkaufendeinauto.de värderat mellan 2014-2017.

1. Tillväxt i siffror

För att förstå utvecklingen på marknaden måste man först titta på hur många nya bilar som registrerades under denna period. Analysen är baserad på hybridbilar, som i vår statistik är uppdelad i plug-in hybrid (PHEV - Batteri kan laddas med en plugg) och rena hybrider (HEV - dessa har ett batteri som laddas av den interna förbränningsmotorn och behöver ingen extern kraftkälla) och elbilar (BEVs - dessa är helt rena elbilar).

Det fanns sammanlagt 38 271 446³ nyregistrerade personbilar mellan 2014–2017.

  • 2014: 8 526 321
  • 2015: 9 330 239
  • 2016: 9 963 640
  • 2017: 10 451 246

Under denna tidsperiod var andelen nyregistrerade hybridbilar högre än andelen elbilar. Trots detta har elbilar och hybridfordon fortfarande en liten del av bilmarknaden⁴. Det pågår dock en betydande utveckling vilket visar på en kommande ökning av dessa siffror. Följande avsnitt visar detta i mer detalj.

2. Marknadsutveckling för nya bilar

Hybridbilar började med en enorm tillväxt på 0,85 % mellan 2014–2015 som sedan följdes av en nedgång i popularitet och tillväxten blev bara 0,12 % mellan 2015–2016.

Å andra sidan är andelen elfordon bara en bråkdel jämfört med hybridbilar 2015 med 0,44 %, men detta tas igen 2017 med 0,72 %. Med utgångspunkt från dessa uppgifter har andelen elbilar ökat med 0,28 % på två år. Alltså ligger fordonen 2,74 % (2,75 % HEV, 0,71 % PHEV)⁵ efter hybridbilar, vars andel var 3,46 % (2,75 % HEV; 0,71 % PHEV) 2017.

När man jämför den genomsnittliga andelen elektriska fordon med hybridbilar är skillnaden relativt stor och tydlig – hybridbilar dominerar i det europeiska medeltalet med en extern marknadsandel på 2,44 % jämfört med 0,56 % elbilar.

Sverige är ett av de länder där registreringen av hybrid- och elbilar ligger långt framme. Siffrorna för 2015 är 95,21 % för bilar med förbränningsmotor*, 0,82 % för elbilar och 4,15 % för hybridbilar (2,4 % HEV, 1,57 % PHEV), de ändrades till 90,63 % för bilar med förbränningsmotor, 1,01 % för elbilar och 8,36 % för hybridbilar. Det är den högsta totala andelen miljöeffektiva bilar bland alla EU-länder 2017.

Nederländerna är ett annat exempel som utmärker sig bland EU-länderna. Landet hade en andel på 88,21 % bilar med förbränningsmotor jämfört med 0,82 % elbilar och 10,98 % (3,17 % HEV; 7,81 % PHEV) hybridbilar 2015.

Detta visar på en tidig anpassning av miljövänliga bilar med låga utsläpp såväl som en stadig ökning av elbilar (0,82 % i 2015 och 2,23 % i 2017). Å andra sidan hade hybridbilar en extremt bra start 2015 (10,98 %) som sedan följdes av en stor nedgång till 6,73 % 2017.

Analys av data för europeiska länder visar på att nyregistrerade hybrid- och elbilar ökade 2015–2017 totalt med +2,11 % för båda typerna. Men detta är trots allt bara en bråkdel jämfört med bilar med förbränningsmotorer.

Antalet nyregistrerade bilar med förbränningsmotorer har varit ganska högt under årens lopp med ett medeltal i procent på 97,01 % mellan 2015–2017. El- och hybridbilar kan inte tävla med denna ökning.

3. Marknadsutveckling för begagnade bilar

Baserat på den data som har plockats in av wirkaufendeinauto.de mellan 2014-2017, har en klar rankning av de topp 5 mest populära el och hybridmodellerna från de tre senaste åren blivit synliga på marknaden.

Medan Toyota dominerar på rankinglistan med sin Prius-modell, 65,21 %, så ligger hybridbilar på liknande nivå. Läget är liknande för elbilar med modellen Renault ZOE i ledningen. Diagrammet nedan ger en mer exakt bild av andelen bilar på den begagnade bilmarknaden i Europa.

Det ökade antalet registreringar av el- och hybridbilar med en stark tillväxt mellan 2016–2017 och enligt aktuella uppgifter tyder på en positiv utveckling.

Även om den genomsnittliga interna andelen fordon med låga utsläpp på den begagnade bilmarknaden är tio gånger mindre än andelen nya bilar i EU, finns det en tydlig skillnad i antal och en tydlig rangordning bland länderna i Europa. För närvarande verkar det som begagnade H/E bilar har återhämtat sig något på marknaden, statistiken stödjer detta.

Tyskland och Spanien har en liten ökning i andelen fordon med låga utsläpp (+0,01 %). Som en jämförelse så dominerar Nederländerna med en högre andel el- och hybridbilar med 0,14 %).

Om vi tittar på Frankrike ser vi att andelen el och hybridbilar (H/V) bilar var betydande. Totalt registrerades en andel på 0,16 % för elbilar och 0,17 % för hybridbilar under åren 2014–2017.

Även om hybridmotorer har störst andel på marknaden för begagnade bilar så var tillväxten större i det elektriska segmentet mellan 2016–2017, med ett hopp från 0,05 % till 0,10 %.

Det är dessutom slående att Österrike registrerade en betydande ökning mellan 2015–2017 med en tredubbel ökning av elbilar från 0,54 % till 1,54 %. Andra länder som Italien, Spanien och Tyskland visade en måttligare ökning från i genomsnitt 0,3 % till 0,4 % inom denna tidsperiod.

Däremot är bilar med förbränningsmotorer de mest populära, vilket den genomsnittliga marknadsandelen visar – med totalt 99,7 % av fordonen bland de europeiska länderna.

Möjliga förklaringar

Sveriges höga andel av miljöeffektiva bilar, den högsta totala andelen i Europa, kan ge en inledande förklaring till den positiva tillväxten av miljövänliga bilar. Sverige är allmänt känt för sin banbrytande ideologi, avancerad teknik och sociala strukturer.

Detta kan vara en indikator för en högre hybridandel. Dessutom har den svenska regeringen godkänt en miljöbonus. För närvarande kan man få bidrag med 4 000 euro för gröna fordon (elektriska) och från och med 2018 så finns det en godkänd bonus på 6 000 euro vid inköp av en sådan bil.

Hybridbilar får en skattelättnad på 2 000 euro eller 20 000 svenska kronor på nybilspriset. Liknande åtgärder vidtas i Frankrike. För närvarande finns det ett så kallat miljöbidrag som ger köpare av nya elfordon ett finansiellt stöd med upp till 27 % med en övre gräns på 6 000 euro.

Den betydande genomsnittliga marknadsandelen på 99,7 % av fordon med förbränningsmotor kan bero på popularitet och pris. Förbränningsmotorer är standard i moderna bilar och priset är lågt jämfört med bilar med lägre utsläpp.

Baserat på de senaste uppgifterna från statista.com så var det genomsnittliga priset för en bil med förbränningsmotor 15 110 euro 2017. Jämförelsevis så kostade en Smart Fortwo, en tvåsitsig elbil för stadstrafik, nästan 22 000 euro. Det relativt höga priset kan vara ett hinder för många förare.

4. De "miljövänliga hindren"

Även om visionen om en miljö med nollutsläpp har kommit en lång väg så finns det fortfarande problem som måste lösas. Till exempel har många tillverkare svårt att leverera elbilar. Ett bra exempel på detta är den sydkoreanska bilproducenten Hyundai.

Det tar 12 månader att bygga och skeppa in den elektriska Ioniq-modellen i landet. Hyundai erbjuder kunderna att hyra en Ioniq Hybrid för 149 euro i månaden för att de inte ska tappa tålamodet.

Ett annat hinder är tillgången på laddningsstationer. Även om laddningsnätverket i Europa redan är bra utbyggt med sammanlagt 92 728 laddningsstationer är fortfarande inte alla områden försedda med gratis laddningsstationer.

För att bättre visa på skillnaderna: Nederländerna har ett genomsnitt på 191,3 laddningsstationer per 100 000 människor, Tyskland 30,5 och Italien genomsnitt 4,5 laddningsstationer.

Därför laddar cirka 80 procent av elbilsägarna sina bilar hemma enligt den federala sammanslutningen för e-mobilitet. Den så kallade "vägglådan" rekommenderas.

Dessa vägglådor laddar upp till tio gånger snabbare, jämfört med ett vanligt eluttag, men kostar cirka 1 000 till 2 000 euro – ytterligare en kostnad som måste täckas.

Tillgängliga laddsationer per 100.00 invånare

Tillgängliga laddsationer per 100.00 invånare

Miljömässiga skillnader

EU har sedan länge en indirekt elektrisk kvot. Koldioxidutsläppsmålet på 95 gram per kilometer ska uppnås senast 2021. Biltillverkare fokuserar på bilar med låga utsläpp för att slippa straffavgifter.

Produktionen av hybrid och/eller elbilar som bevisligen släpper ut lite eller ingen koldioxid alls verkar vara en rimlig utväg.

En annan intressant aspekt är energimixen i några europeiska länder. Energimixen spelar stor roll när man tittar på hur billig och miljövänlig (baserat på koldioxidutsläpp) en elbil verkligen är.

Tyskland får 40 procent av sin kraftproduktion från kol, detta värde är under fyra procent jämfört med Frankrike. Dessutom får Frankrike 70 procent av sin energi från kärnkraft.

5. Framtidsutsikter

Det verkar som att marknadsandelarna för hybrid- och elbilar utvecklas positivt. Enligt vår dataanalys har hybridbilar flest nybilsregistreringar. Samtidigt ökar tillväxten för elbilar.

De senaste tre åren var ökningen 2,11 % i marknadsandelar för nyregistreringar jämfört med andelen begagnade H/E bilar som minskade till 0,5 %.⁶ Detta är jämförelsevis låga siffor, som kan förklaras av den nya tekniken som håller på att utvecklas och den relativt nya marknaden. Således finns det en tydlig indikation på synbar utveckling.

Statliga subventioner och åtgärder för att främja nollutsläpp gör el- och hybridfordon mer attraktiva inom EU.

Kan man förvänta sig tillväxt av el- och hybridbilar inom en snar framtid? Det är inte osannolikt, eftersom vår analys har visat att tillväxten av el- och hybridbilar ökade på den begagnade bilmarknaden mellan 2015 och 2017.

Eftersom antalet nybilsregistreringar ökade med 11 procent under de senaste fyra åren, finns det otvivelaktigt en chans att en större mängd elbilar snart kommer att köra på Europas vägar, vilket möjligen leder till en anpassning i antal till nybilsmarknaden inom den närmaste framtiden.

Naturligtvis är dessa förutsägelser baserade på en trend. De planerade subventionerna, framtida lagar, såsom straffavgifter inom EU, skulle däremot kunna leda till en marknadsförändring och en ny drivkraft för det utsläppsfria konceptet bland biltillverkarna.

Gratis bilvärdering i endast 2 steg
Registreringsnummer
Fyll i ditt registreringsnummer

Jag har glömt mitt registreringsnummer

¹ Filialerna som ingår i analysen hänvisar till utvärderingar av följande landdomäner: wirkaufendeinauto.de/ wirkaufendeinauto.at/ compramostucoche.es/ noicompriamoauto.it / wijkopenautos.nl / vendezvotrevoiture.fr / wijkopenautos.be / vikoperdinbil.se
² acea.be; baserat på nyregistrerade bilar för följande länder: DE, AT, NL, BE, IT, ES, SE, FR
³ Ibid.
⁴ Nyregistrerade BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) och HEV (Hybrid electric vehicles) modeller
⁵ HEV (Hybrid electric vehicles), är en typ av hybridbil som kombinerar en konventionell förbränningsmotor (ICE)-system med ett elektriskt framdrivningssystem (hybrid vehicle drivetrain)
PHEV (Plug-in hybrid electric vehicles): Egenskaperna hos både en konventionell hybridbil, med en elektrisk motor och en förbränningsmotor (ICE), och är även en elektrisk bil, med en kontakt för att ansluta till elnätet.
⁶ Baserat på data som samlats in av wirkaufendeinauto.de
Källor: www.acea.be (European Automobile Manufacturers Association; Association des Constructeurs Européens d'Automobiles; den största gruppen för lobbying och standard inom bilindustrin i Europeiska unionen)
www.kba.de (Kraftfahrt Bundesamt, en federal högre myndighet i Tyskland. KBA ansvarar för vägtrafik och rapporterar till Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI). Myndighetens huvudkontor ligger i Flensburg.)
www.eafo.eu (European Alternative Fuel Observatory; European Commission)
Index för förkortningar/ordlista PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle), HEV(Hybrid electric vehicle)
Hybrid: Ett hybridfordon är ett motorfordon som drivs av minst en elektrisk motor och en annan energiomvandlare. Den tar energi från en lagringsenhet (i bilen) till elektrisk energi och en bränsletank i form av en förbränningsmotor.
BEV (Battery electric vehicle)
Den officiella definitionen av en elbil är en personbil ämnad för transport som drivs av en elektrisk motor (elektrisk drivanordning) och dess behov av elektrisk energi från ett drivbatteri för att den ska röra sig, vilket innebär att den inte behöver räckviddsförstärkare, bränslecell eller kontaktledning. Eftersom den elektriska bilen inte avger några föroreningar under drift, klassificeras det som ett utsläppsfritt fordon.
Begränsningar
  • Utvärderingar ≠ inköp, totala antalet utvärderingar varierar för olika år och länder.
  • Förutsägelser är enbart baserade på trender
  • Framtida lagar kan leda till marknadsförändringar.
  • Inkluderar inte alla europeiska (Europeiska unionen) länder