En digital skyddsängel: eCall obligatoriskt från mars 2018 och framåt

Nya bilar måste vara utrustade med det automatiska alarmsystemet eCall från och med den 31 mars 2018 och framåt. Men, exakt vad är detta system som förväntas rädda liv över hela EU?

29.03.2018

eCall-systemet
Gratis bilvärdering i endast 2 steg
Registreringsnummer
Fyll i ditt registreringsnummer

Jag har glömt mitt registreringsnummer

Efter en allvarlig olycka är det ofta komplicerat för inblandade förare och passagerare att själva informera akuttjänsten. Detta kan bero på stress eller skada. Oavsett vad kan några minuter betyda skillnaden mellan liv och död. Det är just därför en ny digital skyddsängel kommer att åka med alla förare av nya fordon från 31 mars och framåt. Systemet kallas för "eCall" och det meddelar akuttjänsten direkt efter en krasch och hjälper räddningspersonalen genom att vägleda dem mot olycksplatsen. EU-kommissionen uppskattar att antalet trafikolyckor kan minskas med cirka tio procent. I den här artikeln belyser vi allt man behöver veta om eCall och dess olika funktioner, samt de skyldigheter och problem som är förknippade med systemet.

1. En snabb titt på eCall

Alla nya bilar måste vara utrustade med alarmsystemet eCall från slutet av mars och framåt. Europeiska unionen beslutade att alla nya personbilar och lätta nyttofordon ska omfattas av den nya förordningen 2015/758. Bilister bör nu bekanta sig med det nya systemet som förväntas minska antalet dödsfall på gator i hela Europa med cirka tio procent.

eCall, som är en förkortning av emergency call (nödsamtal), fungerar i hela Europa. Vid en nödsituation upprättar systemet röstkommunikation samt kontakt med 112 akuttjänst och närmaste första hjälpen-station. eCall-systemet använder mobiltelefoni och satellitpositionering för att samla viktiga data på fordonet, passagerare, plats och vad som triggade nödsignalen. Detta möjliggör för räddningstjänsten att avgöra vad det är för typ av olycka. Det automatiska nödsamtalet, som även kan aktiveras manuellt, sparar dyrbar tid. Det sänds ut omedelbart efter en olycka - vilket mycket väl kan rädda liv.

2. Syftena med eCall-systemet

Sammanlagt förlorade 25 500 människor sina liv på europeisk väg under 2016. Ytterligare 135 000 skadades allvarligt. I decennier har Sverige strävat efter att uppnå nollvisionen, ett säkerhetsprojekt som godkändes av den svenska riksdagen i oktober 1997 vars mål är att uppnå noll döda och allvarligt skadade i trafiken vid 2020, och som sedan dess implementerats i flera länder runt om i världen. Tack vare detta är Sverige faktiskt ett av länderna som är närmast att nå detta mål, med totalt 259 dödsfall i trafiken 2015, i motsats till de 3459 som inträffade på tyska vägar under samma period.

Införandet av det obligatoriska automatiska nödsamtalssystemet kan potentiellt bidra till att minska dessa siffror och se till så att Sverige är på väg mot inga dödsolyckor alls inom en snar framtid. EU försökte planera projektet redan i oktober 2015 men protester från dataskyddsorgan och aktivister orsakade förseningar. I och med det kommande omfattande genomförandet hoppas EU uppnå följande:

 • minska antalet dödsfall över hela europa med cirka 2500 per år;
 • snabbare och effektivare vård vid olyckor;
 • minska skadorna som orsakats av olyckor med cirka 15 procent;
 • sänka responstiden med cirka 50 procent i landsbygden och 40 procent i städerna.

Europeiska gator och de bilister som använder dem kommer framför allt att dra nytta av den sista punkten, eftersom eCall-systemet hjälper till att lindra ett allvarligt problem. I avlägsna eller glest befolkade områden tar det ofta för lång tid innan akuttjänsten informeras om en nödsituation. Personer som är involverade i en allvarlig olycka är inte alltid kapabla att informera akutpersonal av olika anledningar, såsom medvetslöshet, skada eller chock/stress. Ett automatiskt nödsamtal minskar tiden som hinner passera innan akuttjänsten informeras till ett minimum, vilket möjliggör avsevärt snabbare responstid vid första hjälpen.

Skyldighet för första hjälpen kvarstår
Bilister är fortfarande skyldiga att tillhandahålla första hjälpen, även fast eCall-systemet begär omedelbar akuthjälp. Det finns två huvudorsaker bakom denna skyldighet. Först och främst kommer inte alla bilar att vara utrustade med eCall-funktionen från och med den 31 mars, eftersom den endast får installeras i nya fordon. Dessutom är det så att även om bilar har eCall-systemet installerat krävs andra åtgärder utöver att larma akuttjänsten. Exempelvis säkra olycksplatsen eller förse skadade personer med första hjälpen.

3. Hur fungerar eCall-systemet?

eCall-systemet fungerar som ett så kallat "sovande system". Det innebär att det endast upprättar en telefonanslutning efter feedback från kraschsensorerna eller manuell aktivering. Andra trafikanter kan också aktivera det manuella larmet om de vill rapportera en krasch. Systemet kontaktar närmaste akutcenter eller det universella nödnumret 112.

eCall-systemet

Systemet kan också aktiveras manuellt av en förare eller passagerare vid andra typer av nödsituationer än kraschar. De kanske t. ex. vill rapportera en allvarlig medicinsk nödsituation. Nya fordon hanterar följande funktioner för att möjliggöra fullständig användning av eCall-systemet:

 • GPS-mottagare för exakt positionering
 • kontrollenhet för lägesrapportering
 • GSM-antenn för att kunna placera nödsamtalet
 • eCall-kontroll för att samla in data och upprätta en anslutning
 • handsfree-modul för att upprätta kontakt med passagerarna
 • nödströmförsörjning vid batterifel
 • en omkopplare för att placera ett manuellt nödsamtal
 • kontrolljus för att identifiera systemets funktionalitet
 • räddningsblad med specifik fordonsinformation
 • kraschsensor för att avgöra olycksförhållandena

Nya fordon kommer att ha ett flertal viktiga funktioner som överför relevant information om olyckan. Förutom de hjälpmedel som möjliggör överföring av fordonets position, är kraschsensorerna avgörande eftersom de gör det möjligt att avgöra vad det är för typ av olycka och hur allvarlig den är, exempelvis genom att registrera utvecklingen av krockkuddar. Tack vare dessa uppgifter kan räddningstjänsten förbereda sig för olycksfallet innan de anländer till platsen. I bästa fall kommer bilen även att ha en knapp för att larma vägassistans.

4. Vilka uppgifter överförs?

Räddningsarbetarna måste kunna lokalisera olycksplatsen. Deras förmåga att tillhandahålla lämplig hjälp beror i stor utsträckning på den mängd information som står till deras förfogande. Därför skickar eCall-systemet ut alla relevanta data. Om det elektroniska nödsamtalet aktiveras - antingen automatiskt eller manuellt med en knapp - kommer följande information i samtliga fall att överföras:

 • Fordonets position: geografisk latitud och longitud samt de två senaste fordonspositionerna och latitud- och longitudskillnaderna mellan dessa och nuvarande position
 • Kontrolldata: automatisk eller manuell aktivering, test eller riktigt nödsamtal, fordonsklass, binär siffra på positionssäkerhet
 • Tidpunkt för olycka och färdriktning
 • Fordonsnummer (VIN): 17-siffrigt nummer för otvetydig fordonsidentifiering enligt ISO 3779
 • Typ av drift: elektrisk, diesel, bensin eller gasol
 • Antal passagerare: baserat på antalet spända säkerhetsbälten

För tillfället lagrar systemet inte några uppgifter gällande föraren eller ägaren. Det är därför inte nödvändigt att uppdatera uppgifterna efter exempelvis ägarbyte.

Vem underrättas av ett larm från eCall?
Efter en olycka sänder eCall-systemet endast data till akutcentralen. Endast fordonsägaren kan konfigurera systemet så att tillverkaren också underrättas om en olycka.

5. eCall och diskussionen om dataintegritet

Europeiska unionen har godkänt förordningar som förpliktar tillverkare att garantera att eCall-tekniken alltid permanent raderar all insamlad data. Räddningstjänsten får inte överföra uppgifterna till tredje part utan uttryckligt samtycke från fordonets ägare. Som tidigare nämnts fungerar eCall-systemet som ett sovande system. Detta förhindrar spårbarhet av fordonspositioner. Det säkerställer att eCall-systemet endast automatiskt överför data efter en faktisk olycka. Systemets motståndare är rädda för att detta system utgör ytterligare ett steg mot fullständig spårbarhet av bilister och en omfattande övervakningsstruktur. De är oroliga över att EU:s strikta regler om datasekretess endast gäller för själva eCall-systemet.

Det kommande införandet av eCall-systemet utlöste en allvarlig debatt om dataintegritet vilket ledde till att det planerade införandet av systemet 2015 fick skjutas upp. En grundläggande debatt om systemets datasäkerhetsaspekter härjade också innanför EU-parlamentets väggar. Kritiker ser systemet som ett potentiellt hot mot personlig dataintegritet. Tillverkare och försäkringsbolag visar redan stort intresse för de insamlade uppgifterna och man fruktar införandet av kommersiella tjänster som ansluts till det huvudsakliga eCall-systemet. Fordonsägares självbestämmande kan vara hotat eftersom dessa ytterligare tjänster - i motsats till det huvudsakliga eCall-systemet - skulle upprätta en permanent anslutning till internet. Bilister som bryr sig om effektivt förebyggande av sådana risker bör hålla sig till det grundläggande eCall-systemet som endast etablerar en anslutning efter en olycka, oavsett omständigheterna.

6. Kommer det vara möjligt att avaktivera eCall-systemet?

Avaktivering av eCall-systemet är inte planerat och dessutom praktiskt taget omöjligt på grund av systemets grundläggande anslutning till andra interna fordonssystem. Funktioner som möjliggör enkel avaktivering av systemet kommer dessutom att störa kravet på att det ska installeras i alla nya fordon. eCall-systemet kommer att integreras som en fast komponent i typgodkännanden. Det innebär att fordonet kan förlora sitt drifttillstånd, och därmed inte längre tillåtas på EU:s vägar, om systemet är inaktiverat. Om denna avaktivering upptäcks - exempelvis efter en olycka - kan det häva försäkringsskyddet.

7. Måste befintliga fordon eftermonteras med eCall-systemet?

Det finns ingen skyldighet att uppgradera fordon som redan används, eftersom eCall-reglerna endast gäller nya fordon. Bilister som känner sig mer bekväma med ett nödsystem kan välja mellan olika alternativ. De kan installeras relativt enkelt via cigarettändaren eller ett OBD2-gränssnitt.

OBD2
OBD (On-board diagnosis) inspekterar alla system och ger t. ex. värdefull information för reparationer. Sedan 2004 har alla nya fordon i EU OBD2-systemet installerat. Gränssnittet erbjuder mer än bara pålitliga data om utsläpp och motorfel. Det kan också användas för att installera ett automatiskt nödsamtalssystem.

Flera lösningar är ganska dyra, medan andra redan rapporterar mindre olyckor till försäkringsleverantören. Därför är det viktigt att jämföra kostnader, fördelar och nackdelar med varje system innan man fattar ett beslut. Följande tabell ger en översikt över de viktigaste egenskaperna hos eCall-systemet, olycksrapporteringstjänsten hos motorfordonsförsäkringsbolag och automatiska nödsamtalssystem. Upphandlings- och underhållskostnaderna för olika leverantörer varierar kraftigt.

eCall

 • Upphandlingskostnader: inga
 • Underhållskostnader: varierar mellan tillverkare
 • Kommunikationstyp: SIM
 • Förutsättningar: Galileo och GSM, antenn, kontrollenhet
 • Manuellt nödsamtal: ja
 • Avtalsförpliktelse: nej
 • Användare: 1

Olycksrapporteringstjänst

 • Upphandlingskostnader: inga
 • Underhållskostnader: årlig avgift ca. 90 - 400 SEK
 • Kommunikationstyp: Bluetooth
 • Förutsättningar: Cigarettändare(12-volt), smartphone-app
 • Manuellt nödsamtal: ja
 • Avtalsförpliktelse: ja
 • Användare: < 5

Automatiska nödsamtal

 • Upphandlingskostnader: ca. 1200 - 10100 SEK
 • Underhållskostnader: årlig avgift ca. 0 - 800 SEK
 • Kommunikationstyp: Bluetooth
 • Förutsättningar: OBD2-gränssnitt, smartphone-app
 • Manuellt nödsamtal: vanligtvis
 • Avtalsförpliktelse: delvis
 • Användare: 1 - obegränsat

8. Prognos: eCall, den elektroniska livräddaren

Alla nya fordon kommer att ha en egen digital skyddsängel installerad från början av april 2018 och framåt. Detta system kommer att begära hjälp omedelbart efter en olycka. Med sina automatiska och manuella dataöverföringsalternativ lyckas eCall-systemet uppfylla alla nödvändiga krav för att förverkliga EU-målen. Antalet trafikrelaterade dödsfall bör minska med cirka procent genom snabbare och effektivare första hjälpen. Dessutom kommer systemet att minska antalet allvarliga trafikrelaterade skador. Fordonsägare bör dock ändå ta en noga titt på eCall-systemet, särskilt när det gäller eventuella hot om datasäkerhet.

Den exklusiva användningen av det grundläggande eCall-systemet, utan potentiella tilläggstjänster, kommer att erbjuda passagerarna en säker räddningstjänst. Rätten till självbestämmande gällande användningen av personuppgifter kommer att garanteras genom strikta EU-riktlinjer. eCall-systemet innehar en stor potential att bidra till säkerheten på europeiska vägar genom att etablera den snabbast möjliga anslutningen till närmaste akutcenter och erbjuda de första som svarar den bästa möjligheten att förbereda sig för att hantera olyckssituationen med hjälp av omfattande data kring olyckan.