Bilvärdering gratis från viköperdinbil.se

Att veta vad den begagnade bilen är värd är extra viktigt inför en försäljning. Genom viköperdinbil.se kan du värdera din bil gratis online och på plats på våra stationer.

Med grundläggande information om din bil tar vår onlinevärderare fram ett statistiskt referensvärde. Men eftersom varje bil är unik ska detta endast ses som en uppskattning; ett orienteringsvärde. Därför erbjuder vi dig också en professionell värdering på våra stationer runt om i sverige.

På stationen undersöker våra experter ditt fordons individuella egenskaper och skick. Du får personliga råd och kan följa med under hela värderingen och kan ställa alla dina frågor. I slutet av ditt besök får du ett försäljningserbjudande.

Onlinevärdering
Boka tid för att sälja
Gratis onlinevärdering av din bil
Registreringsnummer
Fyll i ditt registreringsnummer

Jag har glömt mitt registreringsnummer

Kostnadsfri
onlinevärdering

Expertvärdering på station

Sälj bara om
du vill

bilvardering gratis

1. Värdera bil gratis med viköperdinbil.se - hur går det till?

Onlinevärderingen från viköperdinbil.se baseras på en omfattande databas som beräknar en genomsnittlig värdeförlust för din bil. Resultatet från onlinevärderingen får du på två minuter; direkt på vår hemsida och till din e-post.

Det matematiskt bestämda referensvärdet återspeglar dock inte bilens faktiska värde, vilket kan vara både högre och lägre än onlinevärderingen.

Eventuella fluktuationer beror på att varken marknadssituation eller bilens nuvarande tillstånd beaktas vid en onlinevärdering. Observera därför att det inte ger dig ett försäljningspris, utan ett uppskattat bilvärde.

I själva verket är det informativa värdet av en onlinevärdering begränsat, eftersom det krävs många fler detaljer för att bestämma ett rättvist försäljningspris för en begagnad bil. Om du vill värdera en bil detaljerat bör du i anslutning till onlinevärderingen även få en gratis värdering på plats av vår utbildade personal.

Vad är bilen värd - få reda på det på våra stationer

På viköperdinbil.se’s stationer möts du av en standardiserad process. Bilens värdering tar cirka 30 minuter. Boka enkelt en tid på en station nära dig, vi finns på många platser runt om i Sverige. Våra experter som möter dig värderar följande på din bil:

 1. Kontroll av fordonsdata och utrustning

  Avstämning av fordonsdetaljer, granskning av fordonsdokument, registrering av specialutrustning, förtydligande av specifika frågor såsom ombyggnader eller andra uppgraderingar på bilen.

 2. Köregenskaper

  En kort provkörning för att bland annat kontrollera motor, styrning och bromsar.

 3. Kontroll av allmäntillståndet

  Bilens skick, både inuti och utanpå.

 4. Bilddokumentation av värdefaktorer

  Bilder tas för att dokumentera värdet av din bil och för att skickas till prissättningsavdelningen i Stockholm.

 5. Kontroll av servicehäftet

  Reparationshistorik, underhåll, samt bevis för originaldelar.

Om frågor uppstår under värderingen på vår station hjälper våra experter dig gärna. Under värderingen används en checklista för att grundligt inspektera alla värdefaktorer.

Om värdehöjande reparationer har utförts på din begagnade bil undersöker vi kvaliteten på utförandet. Vi kan till exempel genom mätning av beläggningstätheten avgöra huruvida en lackering har utförts på ett professionellt sätt. Vilket kan ge ett högre värde på en begagnad bil.

Dina tidigare reparationer blir också grundligt undersökta och dokumenterade, så att så många faktorer som möjligt inkluderas i värderingen.

För att säkerställa att bilvärderingen på platsen är smidig, vänligen ta med följande dokument:

 • Registreringsbevis Del 1: innehåller bland annat uppgifter om vem som äger bilen, tekniska uppgifter samt uppgifter om bilens på- och avställningar.
 • Registreringsbevis Del 2: en värdehandling som visar bilens ägarhistoria.
 • Din id handling:

Om du är intresserad av en försäljning, kan du också ta med följande dokument för att öka bilens pris:

 • Servicebok och andra manualer
 • Protokoll från besiktningen
 • Fakturor och dokument om underhåll och reparationer
 • Sommar- eller vinterdäck (om tillgängligt)
 • Eventuella extranycklar och fjärrkontroller

En översikt av de viktigaste termerna för bilvärdering

 • Marknadsvärde - vad är bilen värd

  Värde av begagnad bil baserat på nuvarande marknadssituation. Många onlinevärderare försummar marknadsvärdet. Faktorer som påverkar marknadsvärdet omfattar inte bara den nuvarande bilden av bilmärket utan också trender och nya modeller. Även lokala prisfluktuationer ska inkluderas.

  Om du till exempel går till en lokal återförsäljare kan du få ett försäljningspris som specifikt återspeglar den lokala marknadssituationen. Skulle du däremot sälja bilen på en annan ort eller till en bilhandlare med ett internationellt handelsnätverk, kan du få ett annat pris.

 • Tidsvärde

  Åldern på din bil spelar en avgörande roll för dess värde. Generellt kan man säga att en bils livslängd är mellan 15-20 år. Värdet räknas ut minus en viss summa för ålder och slitage.

vad är bilen värd
Gratis onlinevärdering av din bil
Registreringsnummer
Fyll i ditt registreringsnummer

Jag har glömt mitt registreringsnummer

2. Vad är skillnaden mellan onlinevärdering och bilvärdering på plats?

Kriterier för onlinevärdering:

 • Bilmärke
 • Registreringsår
 • Chassityp
 • Modell
 • Version
 • Modellvariant
 • Mätarställning

Kriterier för värdering på plats:

 • Bilmärke
 • Registreringsår
 • Chassityp
 • Modell
 • Version
 • Modellvariant
 • Mätarställning
 • Standard- och extrautrustning
 • Bränsle / Drivmedel
 • Färg och lackering, tjockleksmätning
 • Antal tidigare ägare
 • Däck och slitbanans djup
 • Antal växlar
 • Värdehöjande reparationer
 • Tidigare skador
 • Allmäntillstånd
 • Funktion av alla komponenter
 • Körförmåga / trafiksäkerhet

Vid varje bilvärdering undersöks viss information, dokumenteras och slutligen värderas. Skillnaderna mellan en onlinevärdering och personlig värdering av en expert är uppenbara: En onlinevärdering baseras vanligen endast på statistik av fordon; bilens unika egenskaper försummas.

För att omfattande värdera en bil kan man därför vända sig till en expert för en personlig undersökning. Denne kommer att inkludera så många faktorer som möjligt för att bestämma ett exakt värde av en begagnad bil.

Det blir därför tydligt att endast genom en expert, som också känner till den nuvarande marknadssituationen, som man realistiskt kan avgöra “vad är bilen värd”. I princip finns det enkelhet och komplexitet: Å ena sidan det praktiska onlineverktyget som beräknar ett statistiskt bilvärde baserat på kortfattad information.

Å andra sidan, expertisen hos den erfarna experten, som kan ge dig ett realistiskt försäljningspris. Hos viköperdinbil.se får du båda dessa bilvärderingar gratis.

Översikt över värdefaktorer baserat på specialutrustning

Den som investerar i omfattande specialutrustning vid bilköp får en exklusiv komfort. Extrafunktioner som parkeringsassistent, röststyrning eller inbyggd wifi.

Efter några år får du dock bara tillbaka en bråkdel av de pengar som du ursprungligen betalat för sådant. Det beror på att bilars olika extrafinesser förbättras med varje ny modell. Det som är exklusivt idag erbjuds som standard om några år.

Däremot finns tumregeln att, ju högre fordonsklass, ju högre utsträckning kommer extrautrustning att betalas av den nya köparen.

3. Varför en värdering från viköperdinbil.se är användbart

Det finns flera olika leverantörer som utför bilvärderingar. Eftersom erbjudande om värderingen skiljer sig från leverantör till leverantör är det viktigt att i förväg veta vad som kan förväntas.

Detta kan vi erbjuda:

viköperdinbil.se

Onlinevärdering?:

Personlig värdering på stationen?:

Vilken data behövs för onlinevärderingen?

 • Märke, Modell
 • Registreringsår
 • Chassityp
 • Modellvariant
 • Version
 • Mätarställning

Kostnader:

Tid?

 • ca 30 minuter

Om du bara vill få en ungefärlig uppskattning av din bils värde kan du använda en onlinevärdering. Ju mer data som ges för värderingen, desto mer exakt beräknas värdet.

Har du dock planer på att sälja din begagnade bil, gör sig den stora nackdelen av en rent nätbaserad bilvärdering avslöjad: viktiga värdefaktorer, såsom rådande marknadsförhållanden, räknas inte med i värderingen. Online får du inget försäljningsvärde; bara en orientering.

Endast genom den personliga värderingen undersöks alla värdepåverkande element och sammanställs till ett exakt värde av en begagnad bil. Av denna anledning erbjuder viköperdinbil.se bilvärdering gratis på våra stationer som ett centralt steg i värderingsprocessen.

4. Varför göra en bilvärdering överhuvudtaget?

Det finns flera skäl till att överväga en bilvärdering. Speciellt om bilen råkat ut för någon typ av skada. En värdering är särskilt viktig om ditt försäkringsbolag ska tillhandahålla ersättning för eventuella skador eller förluster. Detta gäller till exempel vid stöld eller olycka.

Värdering efter en stöld

Efter en stöld är det först nödvändigt att göra en polisanmälan. Dessutom måste försäkringsbolaget informeras i god tid samt även banken, om bilen är finansierad det vill säga. I de fall då du har en försäkring som gäller vid stöld, blir bilen försäkringsbolagets egendom om den inte hittats inom en månad.

Om bilen däremot upphittas innan månadens slut, hjälper försäkringen dig med bärgning till lämplig verkstad. Vid verkstaden avgörs de eventuella skador som försäkringsbolaget ska ersätta.

Bestämning av skada - bilens värde efter en olycka

Efter en olycka måste du anmäla det till ditt eget försäkringsbolag omedelbart. Både du och den andra föraren ska anmäla det som inträffat, till respektive försäkringsbolag. Beroende på vad du har för typ av bil, eller dess ålder, har du eventuellt både vagnskadegaranti och försäkring.

För att hävda sina egna fordringar med den andra partens försäkring måste skadan på fordonet värderas. Detta är nödvändigt om en betydande försämring har uppstått på grund av skadorna.

Beroende på vilken typ av olycka du råkat ut för, singelolycka, dikeskörning, djurkollision, eller krock med annat fordon, så har försäkringsbolaget vanligtvis olika regler.

När du anmält skadan till försäkringsbolaget så får du bekräftat för vad som gäller i just ditt fall. I vissa fall blir du hänvisad till en verkstad där de ska värdera omfattningen av skadan.

Bilvärdering gratis - före försäljningen

Men inte bara i försäkringsärenden är en professionell värdering för ett fordon meningsfullt. För även om du vill sälja din bil är det fördelaktigt att känna till det riktiga värdet.

I många fall skiljer sig din egen subjektiva värdering av din bil avsevärt från den värdering en expert utför.

För att realistiskt kunna uppskatta försäljningspriset och därmed få en solid förhandlingsbasis, är det därför värt att genomföra en bilvärdering inför en försäljning. viköperdinbil.se har specialiserat sig på inköp av begagnade fordon och erbjuder dig en bilvärdering gratis på våra stationer.

Så här betygsätter våra kunder vår service

Trevlig personal det finns inget att klaga på
Kerstin T. | Solna | Ford Ka, 2012 23.07.2019
Snabbt, smidigt och proffesionellt.
Josip M. | Hisings Backa | Mercedes-Benz C-Klasse, 2010 21.05.2019
Det är ordning och reda. Trevliga tjejer jag träffade i Sollentuna
Michelina T. | Sollentuna-Edsberg | Ford C-Max, 2008 05.05.2019

Gratis bilvärdering på bara ett steg