Få bästa pris för din begagnade bil helt online

Priser för begagnade bilar varierar vanligtvis även för bilar av samma märke och modell då olika faktorer har värdeökande eller värdeminskande effekt på priset.

Gratis bilvärdering i endast 2 steg
Registreringsnummer
Fyll i ditt registreringsnummer

Jag har glömt mitt registreringsnummer

Bilar av samma märke eller modell kan ha olika priser på grund av olika ålder, utrustning eller slitage. För att få fram ett exakt pris för en begagnad bil kan man därför inte enbart se på dess specifikationer. En bils korrekta värde kan endast fastställas med en professionell bilvärdering.

En sådan värdering erbjuder vi på viköperdinbil.se. Dessutom kan du få den helt online. Fyll bara i uppgifter om din bil och ladda upp en bild på bilens utsida så får du ett slutligt försäljningspris för bilen direkt online.

Få en gratis bilvärdering med vårt online-verktyg

Få vårt köperbjudande bekvämt via e-post

Sälj din bil och få betalt via banköverföring

1. Pris på begagnade bilar - online eller professionellt?

Få Pris begagnad bil på nätet

Oavsett vad man har för märke, modell, bränsletyp eller modellår, så har man gemensamt att man gärna vill ha bästa möjliga pris på sin begagnade bil. Det är särskilt viktigt att veta fordonets värde för att kunna ta ett rättvis pris för den.

I värderingen av en bil inkluderas även hur marknaden för tillfället ser ut för bilen som undersöks. Under vissa tider, och i vissa perioder, är en del bilmärken mer populära än andra, och då kan säljaren också förvänta sig ett högre marknadspris.

På olika sidor online kan man med hjälp av information om sin bil få fram ett genomsnitt på begagnade bilpriser. Detta baseras på priser på liknande eller jämförbara modeller. Det kan emellertid bli problematiskt om bilar erbjuds för ett önskepris som ligger över det realistiska marknadsvärdet.

Rättvist pris på begagnade bilar - expertvärdering

Om man försöker sälja sitt eget fordon till ett orealistiskt högt begagnad bil-pris kan det hända att ingen köpare hittas. Det är tyvärr inte heller ovanligt med det omvända, att bilen säljs under sitt värde eftersom ett för lågt pris har angivits i annonsen.

Därför bör den begagnade bilen alltid värderas professionellt av en expert. En expert kan göra en realistisk uppskattning med hänsyn till alla viktiga detaljer och kostnader för fordonet.

Endast med en professionell värdering av en bil kan båda parter, säljare och köpare, komma nöjda ur en bilaffär. Det pris en begagnad bil får med hjälp av en värdering är ett rättvist pris.

2. Sammanställning av en begagnad bil och pris

En bil är föremål för både naturlig och oundviklig värdeminskning samt värdeminskning på grund av skador och slitage från oaktsamhet. I genomsnitt förlorar en ny bil cirka 20 % i värde under det första året efter registrering.

Under kommande år minskar ett begagnad bil-pris mellan fem till sex procent. Utöver det finns det även regionala skillnader och säsongsfaktorer som påverkar begagnade bilpriser.

Även hur märket uppfattas och vilken typ av miljöpåverkan modellen har påverkar värdet på bilen.

Således representerar ett nyligen installerat ljudsystem, jämfört med standardradio, en betydande ökning av värdet på bilen och sålunda även försäljningspriset. För att på ett tillförlitligt sätt kunna bestämma och erbjuda ett exakt pris på begagnade bilar bör det baseras på fordonets individuella skick och läge på marknaden.

Gratis bilvärdering i endast 2 steg
Registreringsnummer
Fyll i ditt registreringsnummer

Jag har glömt mitt registreringsnummer

En jämförelse av liknande bilar och begagnade bilpriser av samma modell eller variant är dock vanligtvis svårt. Endast vid sällsynta fall leder en sådan jämförelse fram till ett realistiskt pris.

Många bilhandlare försummar en värdering överhuvud taget. De ger endast en vag indikering på vad bilen kan vara värd, där varken bilens prestanda eller det aktuella värdet räknas med. Söker man efter en rättvis och meningsfull värdering hos en bilhandlare, gör man det förgäves.

begagnad bil pris

3. Professionell bilvärdering och pris för begagnad bil

I många fall är de begagnade bilpriserna inte bestämda från fakta eller värdefaktorer för en ett individuellt fordon, utan baserade på ett önskepris. Detta sker ofta när en påstådd expert konsulteras, som varken är inriktad mot bilmarknaden eller har kunskap om vad en korrekt bedömning av en begagnad bil innebär.

Förhandlingsutrymme erbjuds sällan här, om än alls. Att detta inte är någon garanti för en framgångsrik bilförsäljning bör varje fordonsägare vara medveten om.

Innan du tänker på att sälja din bil, bör du först veta fordonets värde. Eller ännu bättre, gör en värdering av bilen på viköperdinbil.se. Du fyller enkelt i uppgifter om din bil här på vår hemsida - t.ex. frågar vi dig om bilens färg, bilklädsel, antal tidigare ägare och om dess generella skick.

Speciell utrustning och extrautrustning beaktas samt slitage och andra individuella faktorer. Ladda sen enkelt upp en bild på bilen och du får ditt slutliga försäljningspris direkt online. Boka därefter lika enkelt en tid på en station nära dig för att överlämna bilen.Till din bokade tid ber vi dig att ta med fordonsdokumenten, inklusive registreringsbevis. Med hjälp av registreringsbeviset kan du sälja din bil till oss direkt på plats - om du vill.

Professionellt köp med toppservice

Våra tjänster, inklusive fordonsvärdering, är helt gratis för dig. Alla bilar är välkomna att värderas online, även olycksdrabbade fordon med defekt växellåda och gamla bilar med hög körsträcka.